Med kameratoget hele vejen rundt.Kameratoget er klar til indsats