Opstilling i Køge.

Dansk H0 - Modul Samkørsel stiller selvfølgelig op på Køgeudstillingen. Vi er 4 klubber der kører sammen på denne udstilling: Stationsbyen, Esbjerg, Sydvestjydsk og Sønderjysk Modul Køreselskab.
Sønderjysk Modul Køreselskabs moduler er lagt ud i den rigtige rækkefølge.
Henrik og Hans Otto monterer ben på SMKS's moduler.
Hans Otto er gået under bordet for at samle ledninger og moduler.
Esbjerg og Sydvestjydsks moduler er slæbt ind i hallen.
Stationsbyens moduler stilles op.
Jan flytter rundt på et af SVJMJKs moduler.
Måske modulhøjden på fremtidige udstillinger.
Guldager Station er klar til opstilling.
Stationsbyens moduler skal lige skrues sammen.
Benenes længde justeres.
101cm til skinneoverkant - det stemmer !!!
Stationsbyens moduler er samlet, i baggrunden arbejdes der med overgangen til Esbjergs anlæg.
Der monteres anti pilfingre tovholdere.
Overgangen mellem Esbjerg og Sydvestjydsk justeres.
Fiddle - Yarden holdes på plads.
Der skrues og justeres så alt bare er som det skal være.
Der manglede lige en skinnestump.
Stationsbyens sportavle,
Esbjergs
og ikke at forglemme Sydvestjydsks flotte sportavle !!
Prøvetoget - MY 1119 er på vej. Her på Stationsbyens anlæg.
SMKS's siloer passeres.
På SVJMJKs moduler er det efterår.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar