Modulsammenslutningens Køreweekend

Modulsammenslutningen har traditionen tro holdt køreweekend i Gesten Fritidscenter.
Modulsammenslutningen havde medbragt et flot amerikaneranlæg og et meget stot dobbeltsporet modulanlæg. Sønderjysk Modul Køre Selskab fra Sønderborg havde en længere dobbeltsporet bane, hvor Lunderskov Station var omdrejningspunktet. Derudover havde de også et lille anlæg med en endestation og en opstillingsbanegård, utroligt hvor meget der kan ske på et så lille anlæg. N modul vest kørte også dobbeltspor, med en vendesløjfe i den ene ende og Slagelse Station i den anden. Det sidste "anlæg" var et "old fashion" Fleischmann anlæg hvor de besøgende selv kunne styre togene.
Lidt billeder og et par videoer fra køreweekenden:

Modulsammenslutningen. Amerikaneranlæg.
Lange Tog 2019. Søndag

De første gæster udefra ankom allerede kl. 9.30, så vi begyndte kørslen lidt før forventet. Længden af togene er større end lørdag. Det gælder både danske og udenlandske. Men der er også kommet flere udenlandske togstammer på banen og de er generelt længere end de lokale.


Vi gentager successen i 2020!! 


Lange Tog 2019 Lørdag

Så kører vi igen med lange tog fra hele verden. Det er hovedsageligt de samme (plejer) der deltager, men vi har da haft besøg af 5 personer der ikke har været her før. Årets oplæg, materiel fra Frichs begrænser tilsyneladende længden af de forskellige tog, så årets Lange Tog har indtil videre ikke budt på ekstrem lange tog.